Idea

Pora na Doktora jest spółką powołaną w celu wdrożenia na rynek unikalnego rozwiązania w postaci systemu zdalnej diagnostyki medycznej opracowanego przez firmę R2Ideas. R2Idas jest nowatorską firmą na rynku rozwiązań telemedycznych. Celem działania firmy jest stworzenie specjalistycznych rozwiązań technicznych wykorzystujących globalną siec internetową, umożliwiających zdalny kontakt pacjenta z lekarzem, niezależnie od miejsca pobytu pacjenta.

Powołanie firmy możliwe było dzięki owocnej współpracy na styku medycyny i techniki. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony prywatnych polskich inwestorów rozwiązania proponowane przez kluczowych członków zespołu badawczego – po stronie medycyny dr n med. Roberta Jaremy oraz po stronie technicznej dr inż. Rafała Dalewskiego umożliwiły przejście od fazy koncepcji do fazy implementacji.

Ideą firmy jest możliwość dotarcia do pacjenta z kompleksową diagnostyką na poziomie porównywalnym z osobistą wizytą u lekarza. W tym celu opracowane zostały unikalne rozwiązania techniczne, funkcjonalne i organizacyjne w zakresie diagnostyki podstawowej a w trakcie opracowywania znajdują się rozwiązania specjalistyczne.

Usługi takie są szczególnie ważne w czasach globalizacji , kiedy coraz więcej ludzi podróżuje po całym świecie, a nie chce rezygnować z opieki medycznej na oczekiwanym wysokim poziomie. Będą również interesującą alternatywą dla osób pozostających w domu np. matki z dziećmi, osoby starsze, niepełnoprawne, bądź bardzo aktywne zawodowo z ograniczonym czasem na wizytę lekarską.

Proponowane przez Nas rozwiązania skutecznie skrócą czas dotarcia do lekarza, zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji a także poprawią intymność wizyty.

Zapraszamy do korzystania z usług medycznych na miarę XXI wieku!

Co robimy

Zdajemy sobie sprawę że dla pacjenta najważniejszy jest komfort kontaktu z zaufanym lekarzem zawsze i wszędzie. Mając swojego lekarza w zasięgu ręki czujemy się bezpieczniej niezależnie od tego czy jesteśmy w domu, czy akurat podróżujemy służbowo lub turystycznie. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci- u których często początek choroby jest małoobjawowy i tylko zaufany lekarz znający dobrze dziecko może rozpoznać wczesną fazę rozpoczynającej się poważnej choroby. Nie bez znaczenia jest także możliwość wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowej historii pacjenta, co w znacznym stopniu może ułatwić postawienie diagnozy. Dodatkowo wystąpienie choroby samo w sobie powoduje stres, a ponadto osłabienie organizmu- przez co kontakt z innymi pacjentami może w szczególny sposób narazić pacjenta na ryzyko dodatkowej kontaminacji- a co za tym idzie- wystąpienia powikłań. Wiemy jednak że postawienie właściwej diagnozy w równym stopniu zależy od wiedzy i doświadczenia lekarza, jak i od możliwości bezpośredniego kompleksowego zbadania pacjenta.

W tym celu firma nasza stworzyła  unikalne rozwiązania umożliwiające bezpośredni kontakt pomiędzy pacjentem a lekarzem. Nieważne gdzie znajduje się pacjent, ma zawsze swojego polskiego e-lekarza prowadzącego przy sobie. Zapewniając bezpośredni kontakt z konsultantem pacjent może liczyć na profesjonalną pomoc medyczną, popartą możliwością wglądu w dokumentacje medyczną. Wgląd w taką dokumentację ma tylko uprawniony lekarz, więc nie ma obaw o zachowanie poufności. Kluczem jednak dobrej diagnozy jest , jak wcześniej wspomniano, możliwość dokładnego zbadania pacjenta. W tym celu  stworzyliśmy specjalne urządzenia diagnostyczne, pozostające na wyposarzeniu pacjent, dzięki którym kompleksowa diagnostyka w domu pacjenta nabiera zupełnie nowego znaczenia. Proponowane urządzenia są tak zaprojektowane aby pacjent z łatwością mógł z nich korzystać. Możliwość osłuchania płuc i oskrzeli oraz serca dzięki zdalnemu stetoskopowi a u dzieci także zbadania ucha, nosa i gardła dzięki wideoskopowi daje możliwość postawienia diagnozy na poziomie wizyty w gabinecie lekarskim. A to oznacza że tak zaawansowana diagnostyka jest wstępem do właściwej diagnozy umożliwiającej leczenie.

Media o nas:
Akceptujemy:
  • Pora Na Doktora
  • Pora Na Doktora
  • Pora Na Doktora