Serwis i reklamacje

Jak przechowywać zestaw diagnostyczny?

Urządzenia wchodzące w skład zestawu diagnostycznego są bardzo zaawansowanymi technicznie urządzeniami elektronicznymi. Dlatego należy przechowywać je w dołączonym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

Jak można uniknąć uszkodzenia urządzeń zestawu diagnostycznego?

 1. W celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu nie należy:
  • Zgniatać, miażdżyć oraz uderzać kamerą wideoskopu lub główką stetoskopu,
  • Zgniatać, zaginać, skręcać, rozciągać lub miażdżyć kabla łączącego,
  • Używać urządzeń w celach innych niż wskazane w instrukcji,
  • Używać do badania bez konsultacji z lekarzem,
  • Używać do badania innych otworów ciała niż wskazane w zaleceniach.
 2. W celu uniknięcia wystąpienia ewentualnych reakcji alergicznych nie należy dotykać wideoskopem do błon śluzowych ciała,
 3. Urządzenie nie służy do zabawy,
 4. Chronić przed dziećmi.

Czy mogę zareklamować urządzenia zestawu diagnostycznego?

Wszystkie urządzenia diagnostyczne objęte są gwarancja na zasadach ogólnych na okres 1 roku. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego zastosowania urządzenia lub nie przestrzegania warunków bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych instrukcji systemu i urządzeń. Urządzenia zostało skonstruowane zgodnie z klasyfikacją IP22.

Jak należy dezynfekować urządzenia diagnostyczne?

Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących chemicznych, które mają w składzie: węgiel, benzynę, alkohol lub podobne substancje. Mogłoby to spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia. Poza tym, wymienione substancje wydzielają opary grożące wybuchem oraz są szkodliwe dla zdrowia. Do czyszczenia nie należy używać żadnych narzędzi o ostrych krawędziach, wkrętaków, szczotek drucianych itp. Do czyszczenia należy używać suchej ścierki antystatycznej. Końcówki wziernikowe należy dezynfekować płynem odkażającym (spirytus, octenisept) a następnie wysuszyć.

Kiedy nie należy korzystać z urządzeń diagnostycznych?

Nie dopuszcza się eksploatacji w następujących niekorzystnych warunkach otoczenia: – wilgoć lub wysoka wilgotność powietrza, – kurz i gazy łatwopalne, opary lub rozpuszczalniki, – burze i warunki burzowe, jak na przykład silne pola elektrostatyczne, itd. Użytkowanie w powyższych warunkach może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy bezwzględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa!

Media o nas:
Akceptujemy:
 • Pora Na Doktora
 • Pora Na Doktora
 • Pora Na Doktora